Apie mus

     UAB „Švarinta“ veiklą vykdo nuo 1996 metų. Bendrovė sėkmingai dirba komunalinių, statybinių atliekų, antrinių žaliavų, Šiaulių miesto aplinkos tvarkymo srityse. Įmonė užsiima drabužių, kilimų valymu.

     Sukaupusi didžiulį bagažą žinių atliekų tvarkymo ir drabužių, kilimų valymo srityse, bendrovė praplėtė technikos parką, atnaujino valyklos įrangą ir planuoja plėstis. Žinias nuolat plėtojantis UAB „Švarinta“ kolektyvas nenustoja tobulėti – dalyvauja seminaruose, mokymuose ir kelia kvalifikaciją.

     Nuo 2016 m. balandžio mėn. 13 d. įmonė įgyvendino projektą „Elektroninio verslo sprendimų įdiegimas, siekiant padidinti bendrovės darbo našumą“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ (plačiau apie Ekonominės veiklos plėtros agentūrą http://www.evpa.lt/lt/apie). Bendra šio projekto vertė yra 51 771,42 Eur. Projekto vykdymui skirta 31 062,85 Eur. Tikslas - UAB "Švarinta" darbo našumo padidinimas įdiegiant elektroninio verslo sprendimus. Isigyta IT technika, technine įranga, įdiegtais e-verslo sprendimais optimizuojami bendrovės verslo procesai sudaro sąlygas bendrovei efektyviai valdyti nepavojingų atliekų surinkimą iš konteinerių ir kitas paslaugas. Vairuotojai naudojasi moderniais planšetiniais kompiuteriais, kiekvienas konteineris yra identifikuojamas ir matoma jo aptarnavimo istorija. Projektas labai palengvino darbą atliekų tvarkymo procesuose. Projektas baigtas.

     Nuo 2012 m. bendrovė paslaugas teikia vadovaudamasi LST EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 standartą atitinkančia kokybės vadybos sistema, LST EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004 aplinkos apsaugos vadybos sistema, BS OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.

      2018 m. bendrovės kokybės vadybos sistema atnaujinta pagal standarto LST EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015, o aplinkos apsaugos vadybos sistema – pagal standarto 14001:2015/ISO 14001:2015 reikalavimus.